Napsali o nás

Místní kultura (4. října 2019)

V Liberci zahájí Rok kultury Lužických Srbů

LIBEREC: Češi Lužické Srby neznali, jak prokázalo sociologické šetření studentek z Budyšína a Zhořelce. Částečně z jejich popudu vznikl spolek SAL, jehož cílem se stalo přibližování Lužice a Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu a především kultury. Již v roce založení spolku SAL (Societas Amicuum Liberec) byl zpracován rozsáhlý projekt s cílem představit Lužici. Jeho součástí je i myšlenka Roku kultury Lužických Srbů. Zahájen bude 4. října koncertem na liberecké univerzitě.

V současném školním roce tomu bude sedmdesát let, co lužickosrbští studenti po dobu jednoho roku studovali na libereckém gymnáziu. Při příležitosti tohoto významného výročí se  spolek SAL rozhodl uspořádat Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji 2019-2020, což bude sled přednášek a výstav vztahujících se k dějinám, kultuře a současnosti Lužických Srbů. Zájemci budou mít v průběhu roku možnost navštívit koncerty lužickosrbských umělců a folklorních skupin. Jako připomínka výročí ke studiu dětí z Lužice v Liberci vznikl dokumentární film, který se opírá o rozhovory se čtyřmi, dosud žijícími, tehdejšími lužickosrbskými studenty. Rozhovory budou také publikovány knižně.

Slavnostní zahájení proběhne 4. 10. 2019 v aule Technické univerzity v Liberci, v jehož průběhu bude uvedena premiéra pop-oratoria Hradiště v podání lužickosrbských sborů Serbsky ludowy ansambl a 1. serbska kulturna brigada. V tentýž den bude také odhalena pamětní deska na jedné z budov univerzity. Záštitu nad Rokem Lužických Srbů převzali Květa Vinklátová, členka rady Libereckého kraje a Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec.

Hlavní koordinátor Roku Lužických Srbů, spolek SAL, který byl založen na podzim roku 2016, se zaměřuje na kulturu a cestovní ruch. Hlavní těžiště činnosti spolku spočívá v pořádání přednášek, výstav a poznávacích zájezdů do Euroregionu Nisa a jeho nejbližšího okolí. Aktivity SALu jsou zacíleny na poznávání společné minulosti a jednotné duchovní kultury národů žijících a ovlivňujících dnešní podobu Euroregionu Nisa – Čechů, Poláků, Němců, Lužických Srbů a Židů.

Akce se spoustou přednášek, výstav, koncertů, zájezdů a setkání takového rozsahu by nebyla možná bez podpory a spolupráce Libereckého kraje, města Liberce, pražského Spolku přátel Lužice, Domowiny (základní lužickosrbská organizace), Technické univerzity Liberec, Státní vědecké knihovny  a dalších organizací. Úspěch Roku kultury Lužických Srbů garantuje podpora členů spolku a na druhé straně Lužičtí Srbové, členové organizace Domowina.

autor: Milan Turek

Comments are closed.