O nás

Proč vznikl spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

Z individuální aktivity několika libereckých občanů i Lužických Srbů od roku 2015 vznikala společnost, která zinstitucionalizovaná může intenzivněji rozvíjet vztahy Slovanů na území Německa, Polska a České republiky, případně i v dalších zemích. Spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s.  cílí své aktivity především do oblasti kultury a cestovního ruchu. Oficiálně vznikl na podzim roku 2016, byl založen Čechy i Lužickými Srby; do spolkového rejstříku byl zapsán v lednu 2017.

 

Naše cíle

 • rozvoj poznání a prohloubení vzájemných kontaktů zejména na území Euroregionu Nisa – v Horní Lužici, Sasku i  Polsku, případně i v jiných zemích (Litva); úzká spolupráce se svazem lužickosrbských spolků Domowinou
 • vnímání našeho území jako společného prostoru čtyř národů, které jsou již staletí historicky propojeny
 • propagace kulturního odkazu, unikátních i neznámých památek Euroregionu Nisa, zejména v Horní Lužici a Dolním Slezsku formou exkurzí, společenských a kulturních akcí; desítky památek jsou od středověku úzce spojeny s českou historií, nachází se nedaleko našich společných hranic, málokdo je zná; řada památek je také součástí světového dědictví UNESCO nebo duchovní cesty VIA SACRA, proto usilujeme také o jejich větší propagaci
 • odborná i přátelská setkávání na nejrůznějších úrovních
 • organizování přednášek a výstav, edukační činnost
 • individuální redaktorská a lektorská činnost

Věříme, že naše nabídka osloví širokou veřejnost, zájemce o historii, duchovní hodnoty i kulturní pořady. Součástí našich exkurzí je nejen poznání nových a zajímavých míst, ale také zároveň snaha o zprostředkování maxima informací.

O co usilujeme

 • pravidelné tvůrčí, odborné i přátelské kontakty s podobně orientovanými skupinami nebo spolky
 • organizování přednášek a výstav, v budoucnosti i složitějších odborných akcí
 • pořádání zájezdů a exkurzí, především do oblastí s převažujícím lužicko-srbským obyvatelstvem, ale také bezprostředně sousedících s Libereckým krajem a Euroregionem Nisa, se zaměřením na společnou historii, duchovní a současnou kulturu
 • soustavné vytváření podmínek pro výměnu kulturních pořadů nejrůznějšího zaměření
 • další rozvoj individuální redaktorské činnosti a propagace vlastní činnosti spolku
 • vydávání propagačních materiálů i případných publikací, jak ve spolupráci s Domowinou, tak i dalšími institucemi

Stanovy SAL znění 2017 (klikni na odkaz)

Členská přihláška

Výpis ze spolkového rejstříku (leden 2024)

Comments are closed.