Závěrečné setkání českých, lužickosrbských i německých dětí v budyšínském Srbském muzeu – ukončení projektu české verze audio-video průvodce pro děti, 2. června 2022

Ani v červnu jsme nezaháleli!!! První akce proběhla na začátku měsíce, 2. června 2022 a ještě stále byla dovětkem Roku Lužických Srbů v LK 2019-2020. Ukončení společného projektu našeho spolku a Srbského muzea v Budyšíně – česká verze audio video průvodce pro děti muzeem se protáhlo o 1,5 roku. Setkání českých, lužickosrbských i německých dětí 2. června 2022 v budyšínském Srbském muzeu. A byla to opravdu skvělá tečka. Došlo na zpívání, společný tanec, prohlídku muzea i Budyšína. České děti si mohly vyzkoušet průvodce přímo v praxi a byly překvapené jak moc si naše jazyky i historie blízké jsou. Spolupráce se Srbským muzeem na tomto projektu, který nám také covid zkomplikoval, byla moc prima a my se těšíme na další!

Comments are closed.