Ohlédnutí za posledními akcemi Roku Lužických Srbů v LK 2019-2020

Nechce se tomu ani věřit, ale Rok Lužických Srbů v LK 2019-2020, jehož akce se nám ze známých pandemických omezení přesunuly v posledním roce především do virtuálního prostředí, je již minulostí. Jsme moc rádi, že sice již v roce 2021, v květnu, se nakonec mohly uskutečnit dvě výstavy plánované původně pro podzim 2020, a co více, návštěvníci je mohli zhlédnout „živě“. K hodnocení nejen obou výstav a akcí s nimi spojených, ale i celého téměř dvouletého, dosud našeho největšího projektu, se vrátíme v nejbližším zpravodaji. Níže Vám však přinášíme zatím malá ohlédnutí za výstavou M. Nagelowe „na kromje“ v OGL a její slavnostní dernisáží, stejně tak za výstavou v „Lužičtí Srbové, neznámí sousedé“, „Łužiscy Serbja, njeznaći susodźa“, která v květnu probíhala v KVKLi a sestřih z její dernisáže. Odkazy na další pořady, které proběhly v rámci obou výstav, zejména přednášky, již brzy také naleznete na našich stránkách, stejně jako ohlédnutí za červnovými akcemi, do kterých jsem se pustili, po téměř devítiměsíční pauze, s velkou vervou.

Comments are closed.