Hudební adventní a vánoční pozdravy SLA (Serbski ludowy ansambl) z Budyšína

Na podzim a konec roku 2020 jsme měli v rámci Roku Lužických Srbů v plánu řadu hudebních akcí: malý koncert členů SNE u příležitosti vernisáže (či dernisáže) výstavy Maji Nagelové v OGL, koncert dětského sboru 1. Srbské kulturní brigády (přípravný sbor lužickosrbského gymnázia v Budyšíně) v rámci výstavy „Lužičtí Srbové, neznámí sousedé“, která měla proběhnout v Severočeském muzeu, oratorium „Zrudoba a trošt“, jež se mělo uskutečnit jako součást festivalu „Lípa muzika“, závěrečný koncert Roku Lužických Srbů v Liberci, Rybovu mši v kostele sv. Michala v Budyšíně, atd….Výčet není úplný, ale je jasné, že úplně všechny tyto akce se nekonaly! Ale nezoufejme, co šlo a půjde, to jsme přeložili na rok 2021, v některých případech se budeme snažit alespoň o on line variantu. Ale aby to čekání nebylo tak dlouhé, posíláme našim příznivcům, kteří jsou zároveň i „muzikomilci“, malou ochutnávku, či vánoční pozdravy SLA , které byly vysílány živě o adventních nedělích a v čase vánočním. Věříme, že se vám tato hudební procházka napříč žánry (a leckdy s téměř i „exotickými“ nástroji) bude líbit a přispěje k rozšíření povědomí, jak široký repertoár toto profesionální lužickosrbské těleso má.

Comments are closed.