,, Via Sacra ,, přednáška s výstavou fotografií

20. října 2017 spolek SAL  za podpory KVK v Liberci uspořádal přednášku o VIA SACŘE s podtitulem Cestování  bez hranic. Zájem veřejnosti o přednášku pana doktora Dudecka ze Žitavy, jednoho ze zakladatelů této poutní cesty, byl  až nečekaný, ve velkém sále knihovny se sešlo okolo čtyřiceti posluchačů. Na přednášku v Krajské vědecké knihovně v Liberci navázala i vernisáž doprovodné výstavy regionálních fotografů s názvem VIA SACRA – Cestování bez hranic, přibližující 16 zastavení jedinečných sakrálních památek ,,Svaté cesty,,  Euroregionu Nisa.

„VIA SACRA“ je nová turistická stezka po starém kulturním regionu. Vede po jedinečných sakrálních stavebních dílech a uměleckých pokladech rozmístěných v Trojzemí  Německa, Polska a České republiky. „Svatá cesta“ prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami využívajíc staré obchodní a poutní stezky, starý kulturní okruh v srdci Evropy. Celé jedno tisíciletí v dějinách evropské kultury a víry se touto cestou stalo živým a stojí za poznání. Sakrální architektura a umění na evropské úrovni, legendy, události a osobnosti dokládají soužití lidí nalevo a napravo od Nisy. 16 zastávek cesty VIA SACRA tvoří jedinečné pojítko sakrálních pokladů, jež vedou napříč zeměmi.

Poutavé vyprávění jednoho ze zakladatelů VIA SACRY v našem Trojzemí, pana doktora Dudecka, nás zavedlo do úctyhodných kostelů, klášterů, které dodnes slouží svému účelu, kaplí a dalších míst víry, do světa zbožnosti a vzdělanosti, vnitřního klidu a duševní harmonie.

Prostřednictvím „VIA SACRY“ dochází k oživení tisícileté historie středoevropské kultury a zbožnosti. Sakrální architektura a umění, legendy, události a osobnosti evropské úrovně svědčí o staletí dlouhém soužití Němců, Lužických Srbů, Poláků a Čechů na území po obou stranách řeky Nisy.

Velké poděkování za přednášku patří nejen panu Dr. Dudeckovi, ale také paní ředitelce knihovny Konvalinkové za možnost jejího uspořádání, rovněž i doprovodné výstavy fotografií. Díky za překlad panu Turkovi.

Příznivcům našeho spolku zároveň můžeme slíbit, že za poznáváním dalších zajímavých míst a sakrálních památek poutní cesty VIA SACRA se s námi budou moci vydat i  v roce 2018.

Rádi bychom také v roce 2018 pokračovali z popularizací VIA SACRY i v dalších institucích  a městech Libereckého kraje i mimo něj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *