Závěrečné setkání českých, lužickosrbských i německých dětí v budyšínském Srbském muzeu – ukončení projektu české verze audio-video průvodce pro děti, 2. června 2022

Ani v červnu jsme nezaháleli!!! První akce proběhla na začátku měsíce, 2. června 2022 a ještě stále byla dovětkem Roku Lužických Srbů v LK 2019-2020. Ukončení společného projektu našeho spolku a Srbského muzea v Budyšíně – česká verze audio video průvodce pro děti muzeem se protáhlo o 1,5 roku. Setkání…

pokračovat ve čtení