Header Image - Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

Kategorie - archiv:

12 Articles

Přednáška a výstava fotografií Duchovní památky Libereckého kraje

Share Button

Pozvánka na vernisáž fotografií a doprovodnou přednášku Duchovní památky Libereckého kraje.

 

Share Button

Diskuse k článku

Přednáška T.G.M. a Lužičtí Srbové (19. září 2018)

Share Button

Share Button

Diskuse k článku

Přednáška ČESKÁ KAMENICE A OKOLÍ 22.5.2018

Share Button

ČESKÁ KAMENICE A OKOLÍ

představení nejzajímavějších cílů Českokamenicka

úterý 22. 5. 2018, 17.00 hodin

host: Hana Michálková ze Spolku Pod Studencem

pořádá: Societas Amicuum Liberec, z.s. ve spolupráci s KVK v Liberci

 

V úterý 22. května 2018 proběhla zdařilá přednáška v KVK v Liberci paní Hany Michálkové ze Spolku Pod Studencem  z  České Kamenice, během které představila nejzajímavější cíle Českokamenicka: poutní kapli Narození Panny Marie, rozhlednu na Studenci, Zlatý vrch, Dolský mlýn a Jetřichovice, i drobné sakrální a kulturní památky, na jejichž  záchraně a renovaci řady z nich se Spolek Pod Studencem úspěšně podílí.

 

Zajímavé vyprávění a příběhy doprovázené řadou dokumentárních fotografií se vyslechlo okolo třiceti posluchačů, nejen z řad našich spolkových příznivců. Paní Michálková i paní Tůmová (obě dámy z výše uvedeného spolku) představily krásné okolí České Kamenice a jejich spolkové aktivity, které přispívají k dalšímu, zejména turistickému rozkvětu oblasti. Společná debata před přednáškou odhalila, že mnohé z aktivit obou našich sdružení jsou si velmi blízké a podobné a touto první přednáškou by mohla započít i trvalejší vzájemná spolupráce. Českokamenicko  bezprostředně sousedí s Libereckým krajem, není vzdáleno ani 50 kilometrů od Liberce, a přesto mnohá místa se zajímavou a někdy i pohnutou historií nám jsou neznámá.

Posluchačům přednášky jsme mohli přislíbit, že v příštím roce se okolí České Kamenice vydáme prozkoumat s našimi příznivci společně, průvodce budeme mít nejpovolanější – paní Michálkovou a Tůmovou. O termínu budeme včas informovat.

 

Share Button

Diskuse k článku

Novoroční ohlédnutí za rokem 2017

Share Button

 

V pátek 12.1.2018  se uskutečnilo novoroční setkání členů a příznivců našeho spolku, při kterém jsme si společně připomněli při promítání prezentací uplynulý rok a zároveň jsme představili naše plány pro rok 2018. Atmosféra byla výborná, účast překonala všechna naše očekávání! Sešla se nás více než padesátka! Kapacita mediálního sálu KVK nám sotva stačila. Součástí našeho setkání bylo i ocenění našich „nejvěrnějších fanoušků“, kteří se v loňském roce pravidelně zúčastňovali našich poznávacích výletů a měli až šest či sedm účastí. „Absolutní vítězkou“ se stala paní Milada Beňová, jejíž účast byla 100% a absolvovala jako jediná zatím všechny námi pořádané akce.  Jsme velmi rádi, že za tak krátkou dobu naše nabídka oslovila širokou veřejnost, zájemce o historii, cestování i kulturní pořady. Velké poděkování také patří paní Blance Konvalinkové, ředitelce KVK, se kterou náš spolek úzce spolupracuje. Velmi si její i Vaší přízně vážíme, je pro nás inspirací a hnacím motorem pro naše další snažení. V letošním roce, kromě pokračování našich poznávacích výletů, bychom se také rádi více soustředili na další prohloubení spolupráce s Lužickými Srby, přípravy „Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji“ (2019-2020), pořádání besed, přednášek i výstav vycházejících z naší činnosti. Ještě jednou moc děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Share Button

Diskuse k článku

Pozvánka na novoroční setkání spolku SAL 12. ledna 2018

Share Button

V pátek 12. ledna 2018 si dovolujeme pozvat své příznivce na novoroční setkání do Krajské vědecké knihovny v Liberci, 4. patro – mediální sál  od 15,00 na malé ohlédnutí za činností našeho spolku v roce 2017 a zároveň představení plánů pro rok 2018. Srdečně zveme a moc se na Vás těšíme!

 

Share Button

Diskuse k článku