Header Image - Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

Přehled spolkových exkurzí SAL 2017

by j.vancatova
Share Button
Share Button

Křižácké velikonoční jízdy Lužice 2017

by j.vancatova
Share Button
Share Button

Poznej svého souseda VI – Rumburská Loreta a Saské Švýcarsko

by j.vancatova
Share Button

Poznávací exkurze k našim sousedům budou pokračovat i  v roce 2018. V pátek 16. února 2018 si Vás dovolujeme pozvat k našim sousedům do Ústeckého kraje – na prohlídku jedné z nových zastávek Via Sacry: Rumburské Lorety a první malé „ochutnávky“ ze Saského Švýcarska – lázeňského městečka Bad Schandau a především pevnosti Königstein, kde, jak jinak, opět narazíme na českou minulost.

 

Share Button

Novoroční ohlédnutí za rokem 2017

Share Button

 

V pátek 12.1.2018  se uskutečnilo novoroční setkání členů a příznivců našeho spolku, při kterém jsme si společně připomněli při promítání prezentací uplynulý rok a zároveň jsme představili naše plány pro rok 2018. Atmosféra byla výborná, účast překonala všechna naše očekávání! Sešla se nás více než padesátka! Kapacita mediálního sálu KVK nám sotva stačila. Součástí našeho setkání bylo i ocenění našich „nejvěrnějších fanoušků“, kteří se v loňském roce pravidelně zúčastňovali našich poznávacích výletů a měli až šest či sedm účastí. „Absolutní vítězkou“ se stala paní Milada Beňová, jejíž účast byla 100% a absolvovala jako jediná zatím všechny námi pořádané akce.  Jsme velmi rádi, že za tak krátkou dobu naše nabídka oslovila širokou veřejnost, zájemce o historii, cestování i kulturní pořady. Velké poděkování také patří paní Blance Konvalinkové, ředitelce KVK, se kterou náš spolek úzce spolupracuje. Velmi si její i Vaší přízně vážíme, je pro nás inspirací a hnacím motorem pro naše další snažení. V letošním roce, kromě pokračování našich poznávacích výletů, bychom se také rádi více soustředili na další prohloubení spolupráce s Lužickými Srby, přípravy „Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji“ (2019-2020), pořádání besed, přednášek i výstav vycházejících z naší činnosti. Ještě jednou moc děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Share Button

Spolkové aktuality č. 1/18 – leden 2018

by j.vancatova
Share Button

Spolkové aktuality č. 1 – leden 2018

Share Button