Share Button

Čeští senioři byli fascinováni litevským pobřežím   

(překlad článku z litevského deníku „Pobřežní novinky“  05.06.2018)

Celý týden prožila 30 členná turistická skupina seniorů z českého města Liberec na litevském pobřeží, ubytována byla v místním wellness komplexu, při návratu domů navštívila také naše město Kretingu.

Vedoucí skupiny Jana Vančatová „Pobřežní novinkám“ řekla, že Češi byli fascinováni krásou pobřeží Litvy a pohostinností našich lidí. V Litvě hosté navštívili jako první Vilnius a Trakai, jejich cesta poté vedla k moři, kde se nejen mohli rekreovat v hotelu „Atostogu parkas“, ale také se seznámit  s Klaipėdou, Kintai, Liepājou, navštívili také japonskou zahradu u Mažučiu.

„Návštívila jsem již Litvu po několikáté, zejména mě okouzlilo vaše moře, krajina s dunami a  borovicemi.  Jsem  nadšený fotograf, a tak jsem před několika lety po návratu z pracovních cest do vašeho regionu uspořádala několik přednášek a výstavu fotografií o Palanze, Klaipedě, Nidě a jejich okolí. Protože jsem zároveň členkou spolku, jehož členy spojuje zájem o historii, přírodu a cestování, mé vyprávění a fotografie vzbudily zájem u našich příznivců a seniorů, kteří projevili zájem k vám přijet a vidět vše na vlastní oči. V současnosti nejen mezi starší generací Čechů je velmi nízká povědomost  o pobaltských zemích, někdy dokonce ještě zazní i názor, že Litevci, Lotyši, Estonci – bolavý bod postsovětských zemí, stále mluví rusky a jsou stále ve sféře zájmů bývalého sovětského vlivu. Jejich názory se jistě výrazně změnily touto cestou; někteří se chtějí opětovně vrátit, a to je ta nejlepší reklama a ocenění Litvě, Palanze i pobřeží.“ uvedla  J.Vančatová.

Turisté byli překvapeni i tím, že v květnu u nás nenalezli  ani skandinávský  chlad, ale sluncem zalité moře a pláže, které na návštěvu z Čech zapůsobily velmi silným domem, i proto, že jejich město se nachází v horách a moře nemají.

Po návratech z výletů se senioři mohli osvěžit koupáním v bazénech ve wellness hotelu „Atostogu parkas“. Vedoucí skupiny věří, že jejich návštěva byla  „první vlaštovkou“ na našem pobřeží. V ubytovacím komplexu  zaujala Čechy také typická litevské kuchyně; věří, že vzájemná spolupráce  bude i v budoucnu pokračovat.

Obchodní poradce pracující pro „Atostogu parkas“ Raimundas Vaitiekūnas řekl, že vztahy s městem Liberec v České republice a paní Vančatovou byly navázány již před mnoha lety. Budování takovýchto „mostů“ je  zásadní pro turistiku v rámci Evropy. Nyní, s cílem rozvíjet turistickou infrastrukturu, se naše země snaží navázat spojení také s Nizozemskem, Dánskem a dalšími zeměmi.

 (překlad článku z litevského deníku „Pobřežní novinky“ z 5.6.2018)
http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=17190

——————————————————————————–

 


Dopis paní Ilony Volfové (02.12.2017)

Ráda bych poděkovala paní Ing. Janě Vančatové za velmi záslužnou činnost spolku SAL – ,, Poznej svého souseda ,, za její nadšení a plné nasazení, schopnost poutavě vyprávět o místech, která jsou nám blízká historicky i lidsky víc než si uvědomujeme.

S Lužicí ( dnešním Saskem ) i Dolním Slezskem ( dnes Polsko ) nás pojí úzké vztahy již z dob prvních Přemyslovců a Piastovců a to nejen díky vzájemné sňatkové politice, ale i díky příbuzenským nesvárům a výbojům na obou stranách.  Za vlády Lucemburků se pak obě Lužice i Slezsko staly trvalou součástí Zemí koruny České. Na každém kroku na nás dýchne česká historie. Třeba na Chojníku, pevnosti Boleslava II. Malého se neubráníte vzpomínce na jeho neteř a dědičku Annu Svidnickou českou královnu a římskou císařovnu. Jan Lucemburský Chojník vojensky nepokořil, jeho syn Karel IV. však diplomaticky sňatkem s Annou svidnické vévodství získal. Annina praprababička, česká princezna Anna Přemyslovna a vévodkyně Vratislavská založila klášter v nedalekém Křešově, kde jsou svidničtí vévodové pochováni. Téměř 400 let bylo Slezsko součástí českého království. Po roce 1740 tuto krásnou a bohatou zemi natrvalo ztratila Marie Terezie ve válkách prusko – rakouských. O obě Lužice se zmenšilo české království již po roce 1627, když tyto  země v době 30 – ti leté války císař Ferdinand II. postoupil saskému kurfiřtovi. Nicméně obchodní, kulturní i politické vazby mezi tehdejší habsburskou monarchií a těmito zeměmi trvaly v různé kvalitě nadále.

Ale nejen historií je živ člověk. Vraťme se ještě na Chojník za krásného zářijového dne. Ani exponovaný výstup s velkým převýšením naše turisty neodradil. Odměnou byly fantastické výhledy z okrouhlé věže této zříceniny jak na pásmo Krkonoš s impozantní dominantou Sněžky tak na strmé srázy Sněžných jam. Pod námi se rozkládala rovina s rybníky a vodními nádržemi až k Jelení Hoře. Krásnou tečkou pak bylo vystoupit v Kowarech na miniaturní vrchol Sněžky a dívat se do dáli na ten skutečný vrchol. Toto je krásná ukázka jak promyšleně a vtipně jsou spojovány lokality a vybírány náměty na další putování za poznáním sousedů. Velmi kladně hodnotím neuspěchanost a pohodovost – dostatek času na prohlídky památek, fundovaný výklad i čas na občerstvení  těla tak, aby bylo možno vstřebat všechny zážitky. A navíc si je pak znovu osvěžit na internetu, kde je každý výlet zdokumentován.

Nedávno proběhla v liberecké knihovně spolkem SAL pořádaná pěkná přednáška ,, Via Sacra ,,. A už se těším na další zimní setkání, kde si minulou sezónu připomeneme. Budeme se těšit na další skvělé výlety v roce 2018 a přeji spolku mnoho krásných společných chvil na cestách za poznáním i zábavou. Paní Ing. Vančatové a všem, kdo se na této  zasloužené činnosti podílejí, vřelé díky.

Ilona Volfová

2. prosince 2017

—————————————————————————-

 

Místní kultura (29.11.2017)

Liberecký spolek SAL z. s. usiluje o posílení evropských tradic

ČR: Slovanská vzájemnost a historické souvislosti v životě národů Čechů, Lužických Srbů a Poláků na území Horní Lužice a Slezska  byly v různých obdobích po více jak půl druha tisíce let narušované a obnovované, v současnosti mají stále nevýraznou podobu. Uvědomování svébytnosti národa lze v současnosti a v souvislosti s příchodem migrantů vidět  jako obranu proti ztrátě tradic, udržení evropského a demokratického myšlení a tím i udržení státnosti, kterou budovali naši předkové celé tisíciletí.

O posílení evropských tradic usiluje nově založený spolek SAL /Societas Amicuum Liberec/.

Po léta bylo na severu Čech pouze několik osobností, jejichž zásluhou nebyly vztahy národů přetrhány, ale nijak zvlášť se v širším měřítku nerozvíjely. Obzvláště výjimečnou zásluhu na udržení vztahů s Lužickými Srby mají varnsdorfský básník Milan Hrabal, českolipský historik Ladislav Smejkal a chrastavský František Vydra. O rozvíjení vzájemného poznání se pokusili i další občané, ale bez většího úspěchu. Z individuální aktivity několika libereckých občanů vzniká postupně od roku 2015 společnost, která institucionalizovaná může intenzivně rozvíjet vztahy Slovanů na území Německa, Polska a České republiky, případně i v dalších zemích. Spolek SAL z. s. cílí své aktivity především do oblasti kultury a cestovního ruchu.

Kdybychom měli hodnotit znalost pohraničního území a života, pak Lužičtí Srbové severní Čechy znají podstatně lépe než Češi Lužici. Podle šetření studentů zhořelecké univerzity Francisky Diesner a Stefanie Sydow (bakalářské práce 2013 a 2014) potvrzují, že pouze 15 % Severočechů má povědomí o životě slovanského národa v Sasku. Významnou událostí byla také týdenní stáž manažera cestovního ruchu Jens-Michaela Bierkeho z budyšínského informačntho centra v libereckém turistickém centru v Horním Hanychově.

Úzká spolupráce nově založeného libereckého spolku SAL z. s. s lužicko-srbskou Domowinou se projevila na veřejnosti za velmi krátkou dobu s nebývalou intenzitou. Výstava krojů Lužice s přednáškou manželů Moniky a Bjarnata Cyžových byla oceněna jako počin roku. O propagaci výstav a organizaci zájezdů do Lužice inspiruje členy a příznivce spolku především Jana Vančatová, která v Liberci vede Komisi kultury a cestovního ruchu.

Zájem veřejnosti byl i o přednášku Jense Bierkeho z Budyšína o místech, kde Lužičtí Srbové žili v minulosti. Přednášky o Lužici si vyslechli nejen zájemci v Liberci, ale i v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Lázních Libverda nebo v České Lípě. Vyšla i celá řada článků o Lužici v různých médiích a byly navázány úzké přátelské vztahy. Zájezdy na vánoční trh do Budyšína, na velikonoční jezdce, do lužických parků a na území Dolního Slezska v Polsku byly neméně úspěšné.

Cílem spolku SAL z. s. je usilovat o rozvoj vztahů slovanských národů, nejen na území Lužice, ale i v Polsku, případně i v jiných zemích jako je např. Litva. K tomu hodlá spolek využít nejrůznějších metod spolupráce především se spolkem Domowina. Mezi ostatními aktivitami podpoří také činnost pražského Spolku přátel Lužice. V domácím prostředí pak spolek uvítá zájemce o aktivní účast při organizování akcí v programu rozvoje vztahů, kde půjde především o rozšíření spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu.

autor: Milan Turek

 

Bjarnat Cyž dovede zahrát nejen na dudy, kytaru, ale i krásně zazpívá. (Milan Turek)

Share Button