Přednáška ČESKÁ KAMENICE A OKOLÍ 22.5.2018

Share Button

ČESKÁ KAMENICE A OKOLÍ

představení nejzajímavějších cílů Českokamenicka

úterý 22. 5. 2018, 17.00 hodin

host: Hana Michálková ze Spolku Pod Studencem

pořádá: Societas Amicuum Liberec, z.s. ve spolupráci s KVK v Liberci

 

V úterý 22. května 2018 proběhla zdařilá přednáška v KVK v Liberci paní Hany Michálkové ze Spolku Pod Studencem  z  České Kamenice, během které představila nejzajímavější cíle Českokamenicka: poutní kapli Narození Panny Marie, rozhlednu na Studenci, Zlatý vrch, Dolský mlýn a Jetřichovice, i drobné sakrální a kulturní památky, na jejichž  záchraně a renovaci řady z nich se Spolek Pod Studencem úspěšně podílí.

 

Zajímavé vyprávění a příběhy doprovázené řadou dokumentárních fotografií se vyslechlo okolo třiceti posluchačů, nejen z řad našich spolkových příznivců. Paní Michálková i paní Tůmová (obě dámy z výše uvedeného spolku) představily krásné okolí České Kamenice a jejich spolkové aktivity, které přispívají k dalšímu, zejména turistickému rozkvětu oblasti. Společná debata před přednáškou odhalila, že mnohé z aktivit obou našich sdružení jsou si velmi blízké a podobné a touto první přednáškou by mohla započít i trvalejší vzájemná spolupráce. Českokamenicko  bezprostředně sousedí s Libereckým krajem, není vzdáleno ani 50 kilometrů od Liberce, a přesto mnohá místa se zajímavou a někdy i pohnutou historií nám jsou neznámá.

Posluchačům přednášky jsme mohli přislíbit, že v příštím roce se okolí České Kamenice vydáme prozkoumat s našimi příznivci společně, průvodce budeme mít nejpovolanější – paní Michálkovou a Tůmovou. O termínu budeme včas informovat.

 

Share Button

Diskuse k článku