Novoroční ohlédnutí za rokem 2017

Share Button

 

V pátek 12.1.2018  se uskutečnilo novoroční setkání členů a příznivců našeho spolku, při kterém jsme si společně připomněli při promítání prezentací uplynulý rok a zároveň jsme představili naše plány pro rok 2018. Atmosféra byla výborná, účast překonala všechna naše očekávání! Sešla se nás více než padesátka! Kapacita mediálního sálu KVK nám sotva stačila. Součástí našeho setkání bylo i ocenění našich „nejvěrnějších fanoušků“, kteří se v loňském roce pravidelně zúčastňovali našich poznávacích výletů a měli až šest či sedm účastí. „Absolutní vítězkou“ se stala paní Milada Beňová, jejíž účast byla 100% a absolvovala jako jediná zatím všechny námi pořádané akce.  Jsme velmi rádi, že za tak krátkou dobu naše nabídka oslovila širokou veřejnost, zájemce o historii, cestování i kulturní pořady. Velké poděkování také patří paní Blance Konvalinkové, ředitelce KVK, se kterou náš spolek úzce spolupracuje. Velmi si její i Vaší přízně vážíme, je pro nás inspirací a hnacím motorem pro naše další snažení. V letošním roce, kromě pokračování našich poznávacích výletů, bychom se také rádi více soustředili na další prohloubení spolupráce s Lužickými Srby, přípravy „Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji“ (2019-2020), pořádání besed, přednášek i výstav vycházejících z naší činnosti. Ještě jednou moc děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Share Button

Diskuse k článku